Vecāku padomes tikšanās

inline

13.oktobrī Smiltenes vidusskolā notika pirmā šī mācību gada vecāku padomes tikšanās.

Turpinot pagājušajā ziemā iesākto, kad vecākiem tika organizēta lekcija par paradigmas maiņu 21.gs. izglītībā saistībā ar straujo tehnoloģiju attīstību, šoreiz skolā viesojās Cēsu Tautas teātra un pasākumu režisore, projektu vadītāja Edīte Siļķēna, iepazīstinot ar teātri kā instrumentu radošumam, uzņēmējspējai, vērtībpriekšstatu un savstarpējo attiecību prasmju izkopšanai.

Klātesošie aizpildīja anketas par izglītības iestādei stratēģiski svarīgiem jautājumiem, kas saistīti ar izaugsmi, darba organizāciju, sadarbību ar vecākiem, skolas vidi un drošību. Anketā paustais viedoklis tiks ņemts vērā izglītības iestādes turpmākajā darbā šajā mācību gadā. Padome tiks informēta par aptaujas rezultātiem pēc to apkopošanas.

Sanāksmes laikā vecākiem bija iespēja skolas vadībai uzdot jautājumus par šobrīd aktuāliem tematiem. Paldies visiem pat atsaucību un sadarbību!

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux