Sanijai Reičelai – Latvijas skolēnu ZPD konferencē – 3.pakāpes diploms!

Smiltenes vidussskolas 11.a klases skolniece Sanija Reičela Feldmane Latvijas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) konferencē par pētījumu “Smiltenes novada bērnu vecāku skatījums uz sudraba diamīna fluorīda lakas izraisītu pārkrāsošanos piena zobiem” ieguvusi 3.pakāpes diplomu! No sirds priecājamies par skaisto ziņu! Paldies Sanijai par ieguldīto darbu, skolas un novada popularizēšanu! Pateicamies arī ZPD vadītājai skolotājai Evitai Ozolai un konsultantei – Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) docentei un RSU Stomatoloģijas institūta zobārstei Ilzei Maldupai par Sanijai sniegto atbalstu! Teksts: Baiba Vahere Foto: no personiskā arhīva..

Sanija Reičela izvirzīta uz Latvijas skolēnu ZPD konferenci!

Smiltenes vidusskolas 11.a klases skolniece Sanija Reičela Feldmane un 11.b klases skolnieks Niklāvs Korkunovs šodien pārstāvēja Smiltenes novadu Vidzemes skolēnu virtuālajā zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) konferencē. Sanija Reičela izvirzīta uz Latvijas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci. Apsveicam, lepojamies un vēlam tikpat labus panākumus arī turpmāk! “Dalībnieki bija sadalīti grupās, atbilstoši izvēlētajam tematam. Mēs abi ar Niklāvu pārstāvējām veselības zinātnes un medicīnas jomu,” stāsta Sanija Reičela. “Lielākais izaicinājums bija iekļauties laikā. Skolas ZPD konferencē darba prezentācijas laiks bija desmit minūtes. Lai pateiktu visu būtiskāko, arī tas nav daudz. Bet Vidzemes pasākumā prezentācijas laiks bija vēl par trim minūtēm īsāks. Pārbaudījumu izturēju – iekļāvos laikā. Novērtēju iespēju noskatīties arī citu skolēnu prezentācijas.  ZPD konferencē uzzināju daudz jauna.” Niklāva darba temats – “Marihuānas ietekme uz cilvēka ķermeni”, bet Sanija Reičela prezentēja pētījumu “Smiltenes novada bērnu vecāku skatījums uz sudraba diamīna fluorīda lakas izraisītu pārkrāsošanos piena zobiem”.  Abu pētniecisko darbu vadītāja – Smiltenes vidusskolas skolotāja Evita Ozola. Sanijai Reičelai darba izstrādē daudz palīdzēja arī konsultante – Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) docente un RSU Stomatoloģijas institūta zobārste  Ilze Maldupa. Saniju Reičelu ļoti interesē medicīna. Tāpēc, domājot ZPD darba tematu, viņa iegājusi Rīgas Stradiņa universitātes mājas lapā, tur ieraudzījusi docentes Ilzes Maldupas  e- pastu un tā......

ZPD konference interneta platformā “Google Classroom”

Šodien Smiltenes vidusskolā, interneta platformā “Google Classroom” notika skolēnu zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) konference. Savus darbus prezentēja 11. a klases skolniece Sanija Reičela Feldmane un 11. b klases skolnieki Niklāvs Korkunovs un Ričards Averāts. Iepazīstoties ar Sanijas Reičelas Feldmanes pētījumu, uzzinājām vērtīgu informāciju par to, kā bērnu zobu veselību ietekmē sudraba diamīna fluorīda laka. Un arī vecāku domas par to. Darba vadītāja – skolotāja Evita Ozola, konsultante – zobārste Ilze Maldupa. Ričards Averāts iepazīstināja ar ciltskoku pētīšanas metodēm, kas viņam palīdzējušas uzzināt daudz interesantu faktu par Smiltenes novadā pazīstamām personībām. Darba vadītāja – skolotāja Jeļena Dombrovska. Niklāva Korkunova pētījuma temats – “Marihuānas ietekme uz cilvēka ķermeni”. Darba vadītāja – skolotāja Evita Ozola. Paldies jauniešiem, kuri arī šajā, daudz izaicinājumiem bagātajā laikā, pievērsās zinātniski pētnieciskajam darbam, bija rūpīgi sagatavojušies prezentācijai un prata lieliski atbildēt uz interesentu jautājumiem un aizstāvēt savus darbus! Baiba Vahere..

Mūsu vidusskolēni izvirzīti dalībai Valsts ZPD konferencē

28.februārī Smiltenes vidusskolas skolēni Elīza Daktere, Marta Rabāce, Ance Marta Zvejniece, Marta Dūle, Kristaps Kažuro, Anna Estere Baranovska, Eva Elīza Leikarte, Kristīne Būce un Jānis Kubuliņš pārstāvēja Smiltenes novadu Vidzemes reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē Valmierā. Elīza Daktere un Marta Rabāce (darba vadītāja skolotāja Anna Lavrinoviča) prezentēja pētījumu “Dažādās augsnēs ievāktā parastā biškrēsliņa fenola savienojumu kvantitatīvā analīze.” Viņu darbs tika novērtēts ar 1.pakāpes diplomu. Ances Martas Zvejnieces un Martas Dūles pētījums – “Vēža šūnu “woundhealing” process prostatas vēža šūnās atkarībā no augos sastopamās vielas – sulforafāna – koncentrācijas barotnē.” Darbu vadīja skolotāja Lāsma Rābante. Jaunietes par šo pētījumu ieguva 2.pakāpes diplomu. Kristaps Kažuro pārstāvēja novadu ar zinātniski pētniecisko darbu “Uz mikrokontroliera plates “Arduino” bāzes veidotu viedās mājas elementu ietekme uz elektroenerģijas patēriņu.” Šā zinātniski pētnieciskā vadītājs bija skolotājs Andrejs Miķis. Kaspara darbs tika novērtēts ar 2.pakāpes diplomu. Minēto trīs darbu autori tika uzaicināti uz valsts zinātniskās pētniecības darbu konferenci, kas notiks 3.aprīlī, Latvijas Lauksaimniecības universitātē Jelgavā. Anna Estere Baranovska, Eva Elīza Leikarte, Kristīne Būce un Jānis Kubuliņš par saviem zinātniski pētnieciskajiem darbiem saņēma atzinības. Annas Esteres Baranovskas un Evas Elīzas Leikartes pētījuma temats – “Mikrobioloģiskā piesārņojuma izvērtējums uz sporta inventāra” (vadītāja skolotāja Anna Lavrinoviča). Kristīne Būce un Jānis Kubuliņš......

ZPD skolas konferences otrā kārta

16.janvārī Smiltenes vidusskolā notika zinātniski pētniecisko darbu skolas konferences 2.kārta. 11.klašu skolēni prezentēja praktiski noderīgus, kā arī turpmākajā zinātniskajā darbā izvēršamus pētījumus, kas  ļāvuši uzzināt daudz jauna pašiem un ieinteresēja uz nozīmīgām problēmām paskatīties plašāk un dziļāk arī skolasbiedrus. Izvēlēto pētījumu temati – visdažādākie. Jaunieši bija veikuši parastā biškrēsliņa fenola savienojumu kvantitatīvo analīzi, pētījuši uztura ietekmi uz vēža šūnām, Svaira sindroma izplatību un diagnostiku Latvijā.  Skolēni piedāvāja saistošus risinājumus Grundzāles dabas takas atjaunošanai. Pētījumi piedāvāja jaunas idejas digitālās pratības pilnveidošanai skolā. Bija arī pētījumi par biodegvielu kā alternatīvu degvielu un viedtālruņu drošības sistēmu lietošanu. Klātesošie iepazinās ar mikrobioloģiskā piesārņojuma izvērtējumu uz sporta inventāru, dzirdēja interesantus faktus par invazīvajām zivju sugām Baltijas jūras Latvijas piekrastē un noskaidroja, kāds uzturs ieteicams īso distanču skrējējiem. Pētnieciskās konferences laikā tika prezentēta uz mikrokontroliera plates “Arduino” bāzes veidotu viedās mājas elementu ietekme uz elektroenerģijas patēriņu. Labāko pētījumu autori pārstāvēs skolu Vidzemes skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē. No tiem aktuālāko un nozīmīgāko pētījumu autori tiks izvirzīti dalībai Latvijas skolēni zinātniski pētniecisko darbu konferencē. Taču ieguvējs ir ikviens skolēns, kurš piedalījās arī konkursa pirmajā kārtā. Jaunieši, veicot pētījumus, pilnveidoja zināšanas, prasmi izvērtēt un apstrādāt informāciju, strādāt ar dažādām iekārtām un tehnoloģijām laboratoriskos apstākļos, labāk apzinājās sabiedrībā aktuālas......

Sniedz ieteikumus ZPD darbu izstrādē

26.novembrī  ar Smiltenes vidusskolas skolēniem tikās Vidzemes Augstskolas Tūrisma un atpūtas virziena vadītājs, lektors Ilgvars Ābols. Viņš jauniešiem sniedza padomus zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) temata izvēlē, izstrādē un gaitā, kā arī informēja par būtiskākajām prasībām, kas jāņem vērā, lai ZPD darbus veiksmīgi aizstāvētu Latvijas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē...

Izvēles, kas dāvājušas vērtīgu pieredzi…

Smiltenes vidusskolas 11. b klases skolēni Elvīra Miesniece un Arvīds Bāliņš 12. un 13. aprīlī pārstāvēs skolu Valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) konferencē Rīgā. Lai nopelnītu šādu iespēju, ieguldīts liels darbs, gūta vērtīga pieredze, kas noderēs gan pašiem, gan citiem… Elvīras darba temats – Nātrija hlorīda ietekme uz ļauno gundegu. “Man ļoti patīk bioloģijas stundas, ko vada skolotāja Lāsma Rābante,” stāsta Elvīra. “Kad piedāvāja rakstīt zinātniski pētniecisko darbu, uzreiz sapratu, ka tas būs bioloģijā. Skolotāja ieteica aizbraukt uz Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmisko centru. Tur iepazinos ar profesoru Ģedertu Ieviņu, kurš palīdzēja izvēlēties darba tematu un bija arī mans konsultants. Sākumā gribēju pētīt lielo laimiņu, bet tas neizauga.” Augs, kas glābj planētu… Elvīru uztrauc tas, cik ļoti pēdējos gados tiek piesārņota vide. “Ja kaut kas interesē, tad šī lieta tavā ikdienā pamazām ienāk aizvien vairāk un vairāk. Pagājušajā vasarā piedalījos nometnē “Vides līderi”. Šī ziema pagāja, pētot ļauno gundegu… Pētnieciskajā darbā visinteresantākais bija braukt uz Rīgu un skatīties, vai darba sākumā izvirzītās hipotēzes piepildīsies. Ziemas brīvlaiku pavadīju Rīgā…. Līdz šim neviens šādu pētījumu nebija veicis, tāpēc visi ar lielu interesi gaidījām, kāds būs rezultāts. Brīdī, kad uz auga lapām parādījās pirmie nātrija sāļu kristāliņi, pārņēma tāds gandarījums! Mūsu cerības bija......

Uzaicināti uz Valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci

11. b klases skolēni Elvīra Miesniece un Arvīds Bāliņš izcīnījuši iespēju piedalīties Latvijas Skolēnu 43.zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencē, kas Rīgā, no 12. līdz 13.aprīlim. Apsveicam un vēlam veiksmīgi pārstāvēt skolu arī Latvijas mērogā! Paldies skolotājām Lāsmai Rābantei un Sandrai Pakulei, kuras jauniešiem palīdzēja zinātniski pētniecisko darbu tapšanā! 8.martā Vidzemes reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē Valmierā Smiltenes vidusskolu pārstāvēja arī: Amanda Luīza Behmane (11.a klase), Toms Hirte (11.a klase), Elīza Āboltiņa (11.b klase), Patrīcija Kauškale (11.b klase) un Baiba Feldmane (11.b. klase). Paldies visiem jauniešiem un viņu skolotājiem par ieguldīto darbu! Konkurence bija ļoti sīva. Pavisam Vidzemes skolēnu ZPD konferencei bija iesniegti 93 darbi no 21 Vidzemes reģiona skolas...

Zinātniskās pētniecības darbu priekšaizstāvēšana

9.maijā 10. klašu skolēni iepazīstināja ar paveikto pētniecības darbu izstrādē. Uzsākot mācības vidusskolā, katrs skolēns ir izvēlējies pētniecības darba virzienu, ar ko strādās 10. un 11. klasē. Šobrīd skolēni paveikuši pirmos soļus – precizējuši pētāmo jautājumu, izvirzījuši darba mērķi un izplānojuši veicamos uzdevumus. Kopā ar saviem skolotājiem – darbu vadītājiem uzsākta teorētisko avotu, likumdošanas un dokumentu analīze, izanalizēti statistikas avoti, izplānotas intervijas un aptaujas.  Liels atbalsts skolēniem bija tikšanās ar Vidzemes Augstskolas pasniedzējiem nodarbībās par pētniecības pamatprincipiem. Darbu priekšaizstāvēšana notika draudzīgā atmosfērā, atbalstoši jautājumi un ieteikumi palīdzēja precizēt tēmas un turpmāk veicamo. Skolēni prezentēja plašu interešu loku, piemēram, kāda ir ūdens cietība, kā radušies ielu nosaukumi Smiltenē, kādas vēstures liecības rodamas Noras Ikstenas romānā “Mātes piens”, kāds ir cietās degvielas raķešu dizains, kādas ir Saeimas vēlēšanu tendences novadā u.c. Skolēni, izvērtējot pasākumu, atzina, ka ieguvumi bija iespēja salīdzināt savu paveikto ar citu skolēnu darbiem; saņemt padomus no pārējiem; mācīties uzstāties un prezentēt darbu; uzzināt jaunas pētniecības metodes; atklāt aktuālas tēmas, kas interesē citus klasesbiedrus; rast jaunas idejas, kā veikt praktisko darba daļu; gūt ierosmes, kur meklēt informācijas avotus u.c. Vasara būs laiks, kad daudzi turpinās veikt praktiskus uzdevumus, lai iesākto pabeigtu nākamajā mācību gadā.  ..

11.klašu skolēni aizstāv zinātniskās pētniecības darbus

13. februārī 11. klašu skolēni prezentēja izstrādātos zinātniskās pētniecības darbus. Darbus skolēni veica plašā tēmu lokā. Savas dzimtas, pagasta un pilsētas vēsture, subkultūras sabiedrībā, hibrīdauto, saules enerģija, mākslīgais intelekts, personas datu aizsardzība u.c. jautājumi tika pētīti un pārējiem piedāvāti secinājumi, kas radušies darba gaitā. Pētniecisko darbu skate skolā bija mācīšanās svētki,  kas palielināja uzvaru pār sevi un prieku par labi paveiktu darbu. To apliecina arī skolēnu pašvērtējumi. Izvēlētā tēma bija interesanta, jo: ­ Sapratu, ka būt par uzņēmēju nav viegli, taču nav arī neiespējami. Es daudz uzzināju par savu dzimto vietu un pagasta iedzīvotāju viedokļus. ­ Jautājumi par mākslīgo intelektu ir aktuāli, mākslīgā intelekta nozīme nākotnē tikai pieaugs. ­ Pētīju nodokļu politiku, kas tieši šajā gadā mainījās. ­ Mani interesē lietas, kas ir saistītas ar atšķirīgo, tāpēc tēma par subkultūrām bija aizraujoša. ­ Mani interesē Visums. Jau no bērnības skatos filmas par Visumu, regulāri lasu informāciju par Visumu un vienmēr esmu pārsteigts, par to, cik milzīgi neaptverams tas ir. ­ Hibrīdauto ir nākotne, domāju, ka pavisam tuvā nākotnē šādu auto Latvijā būs ievērojami vairāk. Vislielāko pārsteigumu sagādāja: ­ Cik veiksmīgi man izdevās paveikt savu darbu, tas nebija viegli, bet tagad ir tāāāāds GANDARĪJUMS!! ­ Cik paveicams viss bija, darba procesu varu......

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux