Atsākušās “Erasmus+” aktivitātes

Smiltenes vidusskolā šodien pēc gada pārtraukumu atsākās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta “Valoda vieno vai šķir” (United or Divided by Language) aktivitātes. Projektā iesaistītie jaunieši no Dānijas(Espergaerde skole), Itālijas (Istituto Istruzione Secondario Superiore “Ruggero II), Portugāles (Agrupamento de Escolas de Barcelos) Beļģijas (Go! Atheneum Avelgem), Spānijas (IES Antonio Gala) un Latvijas (Smiltenes vidusskola) tikās virtuālajā vidē, kur prezentēja iepriekš sagatavotus video. Katrai skolai video angļu valodā (ar subtitriem) bija jāiekļauj informācija par mācībām Covid – 19 laikā, par jauniešu dzīvi ikdienā un brīvajā laikā, par savas valsts kultūru un virtuvi. Gan mūsu skolas jaunieši, gan sadarbības partneri īpaši novērtēja tās digitālo tehnoloģiju iespējas, ko Smiltenes vidusskolai pavērusi jaunā materiālā bāze. Citu valstu dalībnieki teica, ka ļoti vēlas redzēt lielās pārmaiņas mūsu skolā, lai pēc tam varētu šo pieredzi izmantot savu izglītības iestāžu materiālās bāzes uzlabošanā. Lai arī tikšanās notika virtuāli, visi bija neviltoti laimīgi par atkalredzēšanos. Īpaši lielas ārzemnieku ovācijas izpelnījās latviešu jauniešu video fragments, kurā viņi demonstrēja uzpūteņa pagatavošanu. Virtuālajā pasākumā kopā ar Smiltenes vidusskolas komandu piedalījās angļu valodas skolotāja Gundega Upeniece. Projekta mērķis: veidot skolēnu izpratni par to, ka valodas zināšanas un prasmes paver durvis plašu iespēju pasaulei, tajā pašā laikā......

“Līderis manī” aicina uz tikšanos vecākus!

Smiltenes vidusskola ir viena no Latvijas skolām, kuras skolotāji, skolēni un vecāki šogad aktīvi iesaistījušies Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” projektā “Līderis manī”. 9. decembrī notiks projekta pasākums vecākiem “Sarunas ģimenē: viss ar un ap to…” Kā jau svētku priekšvakarā, tas būs par to, kā radoši kopā darboties un sarunās stiprināt vienam otru. Reģistrācijas links vecākiem tiks nosūtīts e – pastā. Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots, sasniedzot maksimālo dalībnieku skaitu, reģistrācijas anketu slēgs. Tāpēc ar pieteikšanos lūgums nekavēties! Aiga Sorokina, “Līderis manī” koordinatore Smiltenes vidusskolā: “Vairāki vecāki pēc “Līderis manī”  tikšanās man teikuši, ka tās viņiem palīdzējušas palūkoties uz savu ģimeni no cita skatu punkta. Viņi ir vairāk iepazinuši sevi, un tas palīdzējis labāk izprast arī savus bērnus. Sarunas starp vecākiem un bērniem notiek citā kvalitātē – visi ne tikai runā, bet arī sadzird viens otru. Ne tikai ar ausīm, bet arī ar sirdi.” Citas būtiskākās vecāku atziņas: Svarīgi saprast, ko vari ietekmēt un koncentrēties uz to, nevis lietām, kuras nav iespējams mainīt; Pirms rīkojies, ieturi pauzi – šis padoms noder jebkurā vecumā… Ja dažos vārdos vajadzētu raksturot šā projekta vadmotīvu, tas būtu – palīdzēt skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem būt savas dzīves līderiem. Tas īpaši būtiski šajā laikā, kad......

In Memoriam: Biruta Paleja (17.11. 30 – 25.11.2021)

25.novembra rītā pārstāja pukstēt Smiltenes vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājas Birutas Palejas sirds. 20.gs. 80.gados skolotāja Smiltenē bija arī latviešu valodas un literatūras skolotāju metodiskās komisijas vadītāja. Skolēni, kuriem ar skolotāju izveidojās sirsnīgākas attiecības, draudzīgo saikni uzturēja līdz pat viņas aiziešanai mūžībā. Biruta Paleja bija iejūtīga un darbīga klases audzinātāja. Skolotājas dzimtā puse ir Vijciems. Pēc Vijciema septiņgadīgās skolas viņa iestājās Smiltenes vidusskolā, ko absolvēja 1950.gadā.  Biruta Paleja vienmēr ar  lielu cieņu atcerējās un stāstīja par ilggadējiem skolas skolotājiem Martu Valdenu, Robertu Ceru u.c.  Vidusskolas klasesbiedrenes Brigita Grīna un Dzidra Žeļezkina vēlāk kļuva arī par kolēģēm. Gatavojoties svētkiem, Birutai Palejai patika kopā ar skolēniem veidot dzejas montāžas un dramatizējumus. Sirsnīga, atsaucīga, ģimeniska, dzīvesgudra un stipra  – tā par skolotāju Paleju saka kolēģi. Arī aizejot pensijā, skolotāja uzturēja saikni ar viņiem, priecājās par katru tikšanos, dalījās iespaidos par izlasītajām grāmatām. Biruta Paleja prata būt interesanta sarunu biedre. Aizraujoši un dzīvespriecīgi bija viņas atmiņu stāsti par darba gadiem Rozēnu skolā. Skolotājai Palejai pēc Cēsu Skolotāju institūta Latviešu valodas un literatūras fakultātes absolvēšanas tā bija pirmā darba vieta. Birutas Palejas ierosmē arī daudzi smilteniešus iemīlēja skaistos Salacas krastus un Odiņu krāces. Kad 1960. gadā Rozēnu skolu pārveidoja par četrgadīgo skolu un vecāko......

“The Best in English 2021”

Šodien 21 Smiltenes vidusskolas 10. – 12.klašu skolēns tiešsaistē piedalījās  starptautiskajā konkursā “The Best in English 2021” . “Smiltenes vidusskolas jaunieši minētajā konkursā ar labiem panākumiem startē jau ceturto reizi,” informē Smiltenes novada angļu valodas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Gundega Upeniece. “The Best in Englih 2021” piedalījās 17 000 skolēnu no 624 skolām un 25 valstīm. Dalībnieku darbus vērtēs starptautiskā un valstu mērogā. Uzvarētāji vinnēs divu nedēļu ekskursiju uz Kanādu. “Uzdevumu sarežģītības pakāpe atbilda B 2 un C1 valodu prasmju līmenim, kāds parasti ir jauniešiem, beidzot vidusskolu,”  informē G.Upeniece. “Tāpēc patiesi liels prieks par jauniešu labajiem rezultātiem – 115, 109 un 107  no 125 iespējamiem punktiem. Vairākumam nopelnīto punktu skaits bija tuvu simtam.” Jaunieši visaugstāk novērtēja iespēju piedalīties konkursā, kas, kā atzīst viņi  paši, bijis grūts un vienlaikus arī interesants. Uzdevumos iekļauti ļoti dažādi temati: lietoto apģērbu pārstrāde, jaunākās tehnoloģijas, tualetes papīra “vēsture”  u.c. “Smiltenes vidusskolas jauniešiem līdz šim augstākais vērtējums minētajā konkursā – 23.vieta. Tas, ņemot vērā lielo konkurenci, ir ļoti labs rādītājs,”  uzskata G.Upeniece. Šogad konkursu Smiltenes vidusskolā koordinēja skolotāja Elita Babra. Paldies visiem jauniešiem, kas pārstāvēja Smiltenes vidusskolu starptautiskā mērogā!..

Sajūtot savas saknes…

Atzīmējot mūsu mīļās Latvijas 103.gadadienu, Smiltenes vidusskolas skolēni novembra mēnesī meklēja savas pērles latviešu tautas garīgajā mantojumā. Irdinot augsni un sajūtot savas saknes, pieaudzējām jaunus spēka zarus un apzinājām savas vērtības un īpašības. Sākumskolas klasēs, apzinot katram savas un Latvijas lielākās vērtības, tapa vizuālās mākslas darbi, kas katrā klasītē un arī skolas gaiteņos izvietoti nelielā izstādē. Svētku noskaņu skolā radīja bērnu dziesmas un dzejoļi par Latviju. Skolēni piedalījās konkursā “Es rakstu glīti Latvijai!” Viens otram rādīja viņu ģimenē nozīmīgas lietas, ar kurām saistās dārgas atmiņas. Latvija – tie esam mēs paši, tā ir mūsu skaistā daba, latvju raksti un tautas garīgais mantojums – mūsu saknes, spēka avotiņš, kas dod spēku augt un kuplot jaunajām liepiņām un ozoliņiem…..

Ikvienam atrast savu ceļu Latvijā!

“Dievs man deva, Dievs man deva, Dievs man rokā neiedeva, Dievs man rokā neiedeva, Kamēr pati nekustēju.” (L.t.dz.) Latvietis ir čakls, iznesīgs, gudrs un daudzpusīgs. To viņam iemācījusi pati Latvijas daba ar saviem četriem gadalaikiem. Latvietis mīl savu zemi un meklē vērtības, kas ļauj būt lepnam par paveikto. Sveicam visus Latvijas dzimšanas dienā! Lai ikvienam latvietim izdodas atrast savu ceļu Latvijā! Paldies video sveiciena tapšanā sakām Smiltenes TLMS par tērpiem, “Lejas Pīpuļu” rāmajiem zirdziņiem un z/s “Kalnāres atsaucīgajiem saimniekam! Video: Jānis Krūmiņš..

Lai gaiši un skaisti Valsts svētki!

Svinīgi skaista un saposta Latvijas Valsts svētkiem tikko renovētā Smiltenes vidusskola šodien sagaidīja skolēnus un darbiniekus. “Esmu laimīga, redzot skolēnu un skolotāju acīs prieku,” atzīst direktore Ilze Vergina. “Paldies visiem par skolas izaugsmē ieguldīto darbu! Mūsu kopīgais sapnis ir piepildījies! Tik ļoti gribas ticēt, ka grūtākais laiks palicis aiz muguras. Vissirsnīgākie sveicieni no mūsu jaunās, skaistās skolas ikvienam, kuram šī vieta mīļa un dārga! Turēsim augstu mūsu latviskās vērtības! Lai visiem gaiši un skaisti svētki! Foto: Jānis Ūdris..

Ligita Blīgzna: “Tik skaistu zemi nevar nemīlēt!”

Smiltenes vidusskolas ilggadējai vizuālās mākslas skolotājai Ligitai Blīgznai svētku noskaņu rada tīrā, svētkiem sapostā Smiltene, Jāņkalna mastā un pie skolas plīvojošais sarkanbaltsarkainais karogs. Viņa joprojām ar lielu prieku izmanto katru iespēju ceļot pa Latviju un iepazīt ikvienu tās stūrīti, kur parādījies kas jauns. “Tik skaistu zemi nav iespējams nemīlēt,” viņa saka. “Šovasar tuvāk iepazinu Aizputi, apmeklēju mūziķa Mārtiņa Freimaņa piemiņas vietu,” stāsta pensionētā skolotāja. “Vēl pirms novadu reformas biju Apē – arī tur viss tik skaisti sakārtots. Ļoti patika Gaujienā, Jāzepa Vītola “Anniņās”. Ikvienam iesaku iepazīties ar mūsu novada dižgaru ceļu, kurā ietvertas arī Ojāra Vācieša bērnības takas Trapenē. Tāpat brīnišķīga ir Annas Sakses pasaku taka Lejasciemā. Tālāka ceļojuma vērts noteikti ir tēlnieka Sanda Aispura veidotais skulptūru dārzs Saldū, pieminot mākslinieka Jaņa Rozentāla 155 gadu jubileju. Tepat Raunā ir ļoti skaists tēlnieka Kārļa Zemdegas piemineklis “Kokle” pirmajā pasaules karā un Brīvības cīņās kritušo karavīru piemiņai. Līdz šim svētkos bieži piedalījos kādā pasākumā kopā ar kori, šoreiz tas izpaliks. Bet vienmēr paliks atmiņā brīnišķīgais koncerts baznīcā, kura laikā iesvētīja mūsu lielo sarkanbaltsarkano karogu, kas tagad plīvo Jāņkalnā.” “Kamēr vien vari, jārosās un jāmācās!” Skolotāja uzskata: svētkus pilnvērtīgi var baudīt tad, ja ikdienā savu iespēju robežās dari visu iespējamo, lai sakārtotu kaut......

Evai Evelīnai Krūmiņai 2.vieta angļu valodas olimpiādē!

Sācies olimpiāžu laiks! Angļu valodas valsts 51.olimpiādes otrajā (novada) kārtā otro vietu, nopelnot 178,83 punktus, ieguvusi Smiltenes vidusskolas 11.klases skolniece Eva Evelīna Krūmiņa. 12. b klases skolniekam Kārlim Sīmanim – Atzinība! Viņš olimpiādē nopelnīja 176, 67 punktus. Paldies audzēkņiem un arī viņu angļu valodas skolotājai Gundegai Upeniecei! Novada kārtā Smiltenes vidusskolu vēl pārstāvēja 11.klases skolnieki: Megija Kazeka (148,58 punkti), Elīza Kauliņa (148,16 punkti), Kristiāna Kļaviņa (144,33 punkti) un Jānis Kāposts (138,169 punkti) un 12.klases skolniece Sanija Feldmane (128,83 punkti). Megijas un Sanijas angļu valodas skolotāja – Elita Babra, Elīzas, Kristiānas un Jāņa angļu valodas skolotāja – Gundega Upeniece. Paldies visiem jauniešiem, kuri piedalījās, un arī viņu skolotājiem – par sniegtajām zināšanām, pieredzi un atbalstu!..

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux