Atsākušās “Erasmus+” aktivitātes

tt

Smiltenes vidusskolā šodien pēc gada pārtraukumu atsākās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta “Valoda vieno vai šķir” (United or Divided by Language) aktivitātes. Projektā iesaistītie jaunieši no Dānijas(Espergaerde skole), Itālijas (Istituto Istruzione Secondario Superiore “Ruggero II), Portugāles (Agrupamento de Escolas de Barcelos) Beļģijas (Go! Atheneum Avelgem), Spānijas (IES Antonio Gala) un Latvijas (Smiltenes vidusskola) tikās virtuālajā vidē, kur prezentēja iepriekš sagatavotus video.

Katrai skolai video angļu valodā (ar subtitriem) bija jāiekļauj informācija par mācībām Covid – 19 laikā, par jauniešu dzīvi ikdienā un brīvajā laikā, par savas valsts kultūru un virtuvi.

Gan mūsu skolas jaunieši, gan sadarbības partneri īpaši novērtēja tās digitālo tehnoloģiju iespējas, ko Smiltenes vidusskolai pavērusi jaunā materiālā bāze. Citu valstu dalībnieki teica, ka ļoti vēlas redzēt lielās pārmaiņas mūsu skolā, lai pēc tam varētu šo pieredzi izmantot savu izglītības iestāžu materiālās bāzes uzlabošanā.

Lai arī tikšanās notika virtuāli, visi bija neviltoti laimīgi par atkalredzēšanos. Īpaši lielas ārzemnieku ovācijas izpelnījās latviešu jauniešu video fragments, kurā viņi demonstrēja uzpūteņa pagatavošanu.

Virtuālajā pasākumā kopā ar Smiltenes vidusskolas komandu piedalījās angļu valodas skolotāja Gundega Upeniece.

Projekta mērķis: veidot skolēnu izpratni par to, ka valodas zināšanas un prasmes paver durvis plašu iespēju pasaulei, tajā pašā laikā apzinoties, ka valodas prasmes trūkums mūs šķir, jo tiek zaudēta kopības izjūta, kā arī bez kopīgas valodas mēs nevaram izplatīt savu unikālo kultūru pasaulē. Projektā skolēni tiek rosināti lepoties ar savu nacionālo kultūru, vienlaikus arī spējot skatīt sevi vienotā kopienā Eiropā, kurā valoda ir saistīta ar nākotnes perspektīvām, aktīvu līdzdalību globālajā pasaulē, sava potenciāla sasniegšanu. Tiek skatīta arī valoda kā viens no cilvēka uzvedības kultūras pamatelementiem.
Sasniedzamie rezultāti: Projekts sniedz izpratni par kultūru neviendabīgumu un daudzveidību, tādējādi veicinot toleranci, citādā pieņemšanu, kultūras atšķirības uzskatot par priekšrocību, nevis šķērsli. Projekta partneri īsteno aktivitātes, kas saistītas ar savu valodu kā nacionālās kultūras atspoguļotāju, kā arī ar angļu valodu kā svešvalodu un tās nozīmi Eiropā.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux