1.semestris Smiltenes vidusskolā

kolaza

Ir pagājis 2016./2017.m.g. 1.semestris Smiltenes vidusskolā; ir pagājuši Ziemassvētki, par kuriem I. Ziedonis teicis – „Ziemassvētki ir cilvēku iekšējās gaismas svētki. Mēs gaidām mirdzumu no iekšienes! No sevis, no tā, kas sevī. Un, kad uzmirdzēs raķešu gaisma un laukumos – egles, pasaules mirdzums televizorā žilbinās acis, tad ziniet un apzinieties, ka tie ir tikai mazi ārēji atspīdumi no tās nebeidzami milzīgās gaismas, kas mūsos jau ir, mūsos pašos no sākumu sākumiem”. Ir sagaidīts Jaunais gads un uzkrāta enerģija nākamajam darba cēlienam. Bet, pirms dodamies tālāk, pirms piepildām savus sapņus un izvirzām jaunus mērķus, gribas atskatīties uz paveikto.
Skolas gada ritējuma cikls ir nedaudz atšķirīgs. Tā aplis sākas septembra mēnesī. Tomēr puse no apļa, kas noejama no janvāra līdz mācību semestra noslēgumam, iezīmē būtiskas tendences nākamajam mācību gadam.
Tā pagājušā gada sākums iezīmējās ar Smiltenes pilsētas skolu tīkla optimizēšanas ievirzēm, kas noteica, ka turpmāk, sākot ar 2016./2017. gada 1. septembri, visi izglītojamie mācīsies Smiltenes vidusskolā. Lai izglītības reforma noritētu veiksmīgi, skolu darbinieki apvienoja idejas un resursus, lai izplānotu turpmāko darbību.
1. septembrī – Zinību dienā – visa lielā skolas saime pulcējās Smiltenes Baznīcas laukumā, lai pirmoreiz sastaptos klātienē, simboliski izveidotu skolu ēku puzli ar nosaukumu “Smiltenes vidusskola” un dotos kopīgā gājienā, mērojot ceļu uz jaunajām klasēm kopā ar klašu audzinātājiem, skolas darbiniekiem, vecākiem un skolas biedriem. Gājiens bija vērienīgs, atmiņā paliekošs, un pirmā skolas diena – iedvesmojošs starts jaunā mācību gada sākumam.
Lai skolas darbs noritētu sistēmiski, tika organizēts atsevišķu komandu darbs – darbu uzsāka mācību metodiskās komisijas, klašu audzinātāju sanāksmēs tika pieņemti lēmumi gan saistībā ar skolas dokumentācijas izveidi, gan darba plānošanu, gan gatavošanos nozīmīgiem skolas pasākumiem. Liels darbs paveikts arī pirmsskolā, lai sagatavotos jauno grupu atvēršanai, tādējādi nodrošinot iespēju apmeklēt pirmsskolu daudziem mazajiem smilteniešiem.
Skolas atbalsta komandā aktīvi iesaistījās skolas psiholoģe Inese Rieksta, sociālā pedagoģe Ligita Kukurāne un logopēdes Ārija Baumane un Mirdza Pīterniece. 1. semestrī palīdzību atbalsta komanda sniegusi gan klašu grupām, gan atsevišķiem skolēniem, gan skolēnu vecākiem. )
Lai skolēni rūpīgāk pārdomātu uzvedības noteikumus, tika izmantota APU (atbalsts pozitīvai uzvedībai) sistēma, kas palīdz novērtēt skolēnu atbildību, cieņu, kā arī veicina drošības noteikumu ievērošanu. Klašu kolektīvi aktīvi pelnīja punktus, ieguva dažādas priekšrocības (piemēram, iespēju uzlabot mācību sasniegumus, nopelnīja mācību dienas bez mājas darbiem u.c.). Nākamajā mācību semestrī ir pilnveidoti noteikumi, ņemot vērā iepriekšējo pieredzi. Skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu, kā arī likumu pārzināšanu, kas saistīta ar skolēnu uzvedību pilsētā, tās satiksmē, veicināja arī ciešā sadarbība ar Smiltenes pilsētas pašvaldības policijas darbiniekiem, kas plānotās lekcijās dažādās klašu grupās izvērsti skaidroja būtisku informāciju.
Klašu kolektīvi iesaistījās dažādos konkursos, piemēram, Kultūras kanona konkursā, ceļu satiksmes dalībnieku konkursā “Gribu būt mobils!”, kam vēl paredzētas nākamās kārtas, u.c.
Skolā tika īstenoti vairāki nacionāla un starptautiska mēroga projekti. Septembra mēnesī skolēni iesaistījās tādos aktīvas līdzdalības pasākumos kā diskusijas par Smiltenes vidusskolu, jauniešu forums. 2016.gadā turpinājās projekts “SELFY – saglabāsim dzīvību uz Zemes jaunatnei”. Tas ir projekts, kurā jaunieši pētīja dažādus jautājumus par to, lai dzīvība uz Zemes pastāvētu pēc iespējas ilgāk. Tika uzsākti divi starptautiski skolu partnerības projekti programmā “Erasmus+” (dabaszinībās un robotikā), kas turpināsies līdz pat 2018.gadam. Projekts “Roboti soļo Eiropā” ir iesācies ar skolotāju apmācību. Arī projekts “Zinātņu integrēta apmācība – panākumu atslēga jauniešu izglītošanā” – ir sācies ar dalībvalstu skolotāju plānošanas sanāksmi un uzdevumu izvirzīšanu nākamajiem periodiem.
Viena no sākumskolas klasēm iesaistījusies Latvijas Olimpiskās komitejas organizētajā projektā “Sporto visa klase”. Skolā tika īstenots arī Ekoskolas projekts “Ēdam atbildīgi”, pievēršot uzmanību vides aizsardzībai, parādot saikni starp ikdienas paradumiem un globālajiem procesiem. Šie projekti turpinās arī 2017.gadā.
Aizvadītajā gadā Smiltenes novads pirmo reizi iesaistījās Karjeras nedēļas īstenošanā. Tās ietvaros Smiltenes vidusskolā karjeras konsultantes Ritas Rozītes vadībā tika organizēti dažādi pasākumi un aktivitātes, piemēram, īpaša mācību stunda, kuras laikā skolēni veidoja plakātus par to, kā konkrētais mācību priekšmets var noderēt karjeras veidošanā nākotnē, orientēšanās uzņēmumos, video filmas “Kvanta kods” demonstrēšana un tikšanās ar filmas veidotājiem.
Oktobra mēnesī darbu uzsāka Smiltenes vidusskolas pašpārvalde. Tās prezidenta amatā pēc amata kandidātu debatēm tika ievēlēts Niks Raivis Deičmanis. Pašpārvaldes jaunieši paguvuši iesaistīties vairāku pasākumu un akciju organizēšanā, kā Literārā kafejnīca, Gaismas ceļš Lāčplēša dienā, Prezidenta kronēšana, Ziemassvētki, un skolas Eko padomē. Liels darbs paveikts telpu noformēšanā pirms svētkiem. Prezidenta vietnieka Maira Paegļa vadībā organizēts arī florbola turnīrs.
Novembris tradicionāli ir patrotisma mēnesis. Skolā tika atzīmēta gan Lāčplēša diena, gan Valsts svētki. Lai sagatavotos šim laikam, skolā tika izveidots un aprobēts metodisks materiāls klašu audzinātājiem darbam klases stundās. 5.-6.klašu skolēni veidoja video īsfilmas “Manas druvis uz Latviju”, kas tika demonstrētas Valsts svētku svinīgā pasākuma laikā Kultūras centrā. Lai atminētos 100 gadus senus vēsturiskus brīvības cīņu notikumus – Nāves salu un Ziemassvētku kaujas – 7.-12.klašu skolēni pulcējās skolā pie simboliska ugunskura, vērojot 11.klašu veidotu tekstu un mūzikas montāžu. Valsts svētki tika atzīmēti arī 2 sākumskolas pasākumos Dakteru un Rīgas ielā.
Decembra noslēgumā skolēni iesaistījās labdarības akcijā. Šajā gadā 7., 9. un 10.klašu skolēni ar AS “Latvijas Valsts meži” atbalstu devās pēc Ziemassvētku eglītēm, kā arī kopā ar pašpārvaldi cepa un rotāja piparkūkas, lai pēc tam 10. un 11.klašu skolēni tās ar siltiem sveicieniem svētkos nogādātu smilteniešiem.
Lai 1. semestra sasniegumu izjūtas sasniegtu virsotni, skolas Ziemassvētku ieskaņu pasākumos, kas noritēja četros ciklos, proti, Dakteru un Dārza ielas sākumskolas, Rīgas ielas sākumskolas, 5.-7. klašu un 8.-12. klašu skolēniem, klašu kolektīvi kopā ar audzinātājiem rūpējās par lielā priekšnesuma mazā fragmenta demonstrēšanu uz skatuves, tā radot svētku, prieka un radošas rosības gaisotni. Paldies par pasākumiem izsacīja gan paši tā gatavotāji, gan skolēnu vecāki, kuri kuplā skaitā apmeklēja skolu un Kultūras centru. 5.-12. klašu skolēniem noslēgumā – dejas un citas aktivitātes Ziemassvētku ballē un jau nākamajā dienā – 1. semestra liecību saņemšana. Ar prieku un lepnumu gribas teikt – skolā strādā atbildīgi, profesionāli, radoši pedagogi un mācās aktīvi, atsaucīgi, gudri un mērķtiecīgi skolēni. Šogad par ļoti augstiem sasniegumiem mācību darbā skolēni saņēma īpašas liecības: Zelta liecības, Sudraba liecības un liecības – Atzinības.
Zelta liecības saņēma: Balode D. (2.a); Grūbe K. (2.a); Dzene M. (2.b); Stūre E. (2.b); Beļakovs I. (2.c); Strazdiņa E. A. (2.d); Bediķe K. (2.d); Skujiņa R. (2.d); Kalniņa S. (2.e); Dombrovskis M. (2.e); Ivanovs D. (3.a); Kalniņa E. A. (3.a); Kurguzs F. (3.a); Dorše S. (3.b); Šmulāne P. (3.b); Būce J. (3.c); Mellis A. (4.c); Gulbe G. (4.d); Pakalne J. (4.d); Kulberga M. (5.b); Kļaviņa K. (6.a); Krūmiņa E. E. (6.b); Kauliņa E. (6.d); Kukurīte T. D. (7.c); Pakulis K. (9.a); Cīrule D. (9.b); Mālkalne A. (9.b); Ābola L. I. (9.c); Ziediņa M. (9.d); Kaupe E. (10.b); Velpe B. (10.b); Ivanovska J. M. (11.a); Savicka L. (12.b).
Sudraba liecības saņēma: Strauja S. (2.d); Zmičerevska A. (2.d); Bonoparte L. (2.e); Fjodorova K. (4.a); Lapiņa S. (4.a); Brikmane A. (4.c); Kalniņš P.K. (4.c); Stūrmanis K. (4.c); Šeptere L. (4.c); Sirmais M. (4.c); Ošiņš J. (4.d); Bērziņa K. (5.b); Sdobnikovs M. (5.c); Freimane E.E. (6.a); Bleikšs R. (6.a); Bormane E. A. (6.d); Hermanovska D. (6.d); Celma M. (6.e); Daņiļeviča L. (7.a); Vintere S. (7.a); Baumane A.; (7.b); Averāts R. (7.c); Bediķe E. (7.c); Sīmanis K. (7.c); Strauja E. (8.a); Šics M. (8.a); Zapane R. (8.a); Dūle M. (8.b); Melbārdis K. T. (8.b); Sausais J. (8.c); Zvejniece A. M. (8.c); Puriņa A. M. (8.c); Ponciusa E.E. (8.c); Hirte A. (8.c); Būce K. (8.c); Lūkina S. (9.a); Rīdere A. (9.a); Āboltiņa E. (9.b); Melne A. E. (9.b); Sūna E. (9.b); Ceriņš J. A. (9.c); Hļebņikovs A. (9.c); Kalašinska R. I. (9.c); Kazeka A. (9.c); Krievāne E. (9.c); Miesniece E. (9.c); Pērkone A. (9.c); Bluķe L.A. (9.d); Buša R. (10.b); Būda E. (10.b); Deņīsova M. (10.b); Halilova A. (10.b); Nagla E. (10.b); Stīpniece G. (10.b); Melece L. (11.a); Grigore M. M. (11.a); Skopāne E. (11.a); Šmulāns E.K. (11.a); Ķikute K. (11.b); Mūrniece A. (11.b); Bērziņa U. (11.b); Putrālis R. (11.b); Kaļva E. (11.b); Trijēce D. (12.a); Jaundžeikare S. (12.a); Kauškale A. (12.a); Ķelpa K. (12.a); Neilande N. (12.a); Trijēce A. (12.a); Cunska A. (12.b); Lanka E. (12.b); Dauka L. (12.c); Kalnkambere L. (12.c); Ozols L. (12.c); Sarkane M. (12.c); Žūkure E. (12.c).
Atzinības liecības saņēma: Kulbergs J. (4.a); Moruza A.A. (4.a); Stīpniece E.A. (4.b); Zariņa S. (4.d); Žukovskis R. (4.d); Briedis K. (5.a); Rudzītis R. (5.a); Veismanis T. (5.a); Zvejniece A. (5.a); Gaine U. (5.b); Krauklis K. (5.b); Oša M. (5.b); Oša S. (5.b); Tamms R. (5.b); Zeiļuka E. (5.c); Martinsons R. (5.d); Vīvuliņa N. (6.a); Ceriņa L. (6.b); Igaune A. (6.b); Krūmiņš R. (6.b); Freimanis K. (6.d); Graudiņš E. (6.d); Jakoviča M. (6.d); Moruza L. (6.d); Sirmā M. (6.d); Egle A.J. (7.a); Ekure A. (7.a); Daktere E. (8.a); Jansone L. (8.a); Rabāce M. (8.a); Kubuliņš J. (8.b); Ote S. (8.c); Kauškale P. (9.b); Behmane A.L.(9.d); Bekmane E. (9.d); Fabiāns R. (9.d); Jukuma K. (9.d); Balode L. (10.b); Gavare L. (10.b); Kontere P. (10.b); Vizulis E. (10.b); Kokarēviča E. (11.a); Kasparinska U. (11.a); Drone L. (11.b); Rubene L. (11.b); Velps M. (11.b); Piese A. (11.b); Puriņš K.A. (11.b); Bebrīte A. (12.b); Gotmane S. (12.b); Spolīte Dž. (12.b).
2016.gada decembrī Smiltenes novada domes deputāti nolēma turpmāk katru mācību gada mēnesi piešķirt stipendijas vidusskolēniem par labiem, teicamiem un izciliem mācību rezultātiem un sabiedrisko aktivitāti.
No šī mācību gada janvāra stipendijas saņems 71 Smiltenes vidusskolas skolēns.: Ivanovska J. M. (11.a.); Savicka L. (12.b); Velpe B. (10.b); Kaupe E. (10.b); Lanka E. (12.b); Cunska A. (12.b); Trijēce D. (12.a); Ķelpa K. (12.a); Jaundžeikare S. (12.a); Ķikute K. (11.b); Stīpniece G. (10.b); Halilova A. (10.b); Grigore M. M. (11.a); Melece L. (11.a); Skopāne E. (11.a); Kalnkambere L. (12.c); Žūkure E. (12.c); Sarkane M. (12.c); Ozols L. (12.c); Dauka L. (12.c); Šmulāns E. K. (11.a); Trijēce A. (12.a); Neilande N.(12.a); Kauškale A. (12.a); Kaļva E. (11.b); Bērziņa U. (11.b); Putrālis R. (11.b); Mūrniece A. (11.b); Nagla E. (10.b); Deņīsova M. (10.b); Būda E. (10.b); Buša R. (10.b); Spolīte Dž. (12.b); Gotmane S. (12.b); Cīrulis M. (12.b); Bebrīte A. (12.b); Zoltnere B. (12.a); Valentinoviča A. (12.a); Piese A. (11.b); Mišukova L. (11.b); Puriņš K. A. (11.b); Velps M. (11.b); Rubene L. (11.b); Ķestere E. (11.b); Drone L. (11.b); Vizulis E. (10.b); Rullis R. (10.b); Kontere P. (10.b); Gavare L. (10.b); Balode L. (10.b); Zēbergs M. (10.a); Iesaliņa R. (10.a); Sileniece M. (11.a); Kokarēviča E. (11.a); Kasparinska U. (11.a); Gailītis J. (11.a); Čakārnis D. (11.a); Brālītis A. E. (11.a); Deičs E. (12.b); Bogdānovs J. (12.b); Balode I. (12.a); Krankovskis K. (12.a); Bogdānova I. (12.a); Mūsiņa Z. (11.b); Zirdziņa E. (11.b); Mežiels J. (10.b); Laganovska E. (10.b); Dzenis J. (10.b); Kvelde R. J. (10.a); Dombrovska U. (10.a); Apse K. A. (10.a).
Apsveicam stipendiātus un priecājamies, ka skolēni gan labi mācās, gan ir arī sabiedriski aktīvi.
A/S “Smiltenes Piens” jau trešo gadu atbalsta Smiltenes novada domes Izglītības pārvaldes konkursa “Balva novada 7.-12. klašu skolēniem par uzcītību un sasniegumiem dabaszinātnēs” rīkošanu. Konkursa „A/S „Smiltenes Piens” balva novada 7.-12. klašu skolēniem par uzcītību un sasniegumiem dabaszinātnēs” mērķis ir sekmēt novada jauniešu karjeras izvēles saistību ar ražošanu pārtikas rūpniecībā un atbalstīt novada 7. – 12. klašu skolēnus – uzcītīgākos un labākos rezultātus dabaszinību apguvē sasniegušos, brīvprātīgajā darbā un dažādās sabiedriskajās aktivitātēs novada sakārtošanai darbojušos, patriotiskos pasākumos piedalījušos un organizējušos.
Šogad naudas balvu un pateicību no A/S „Smiltenes Piens” saņēma mūsu skolas skolēni: Vintere S. (7.a); Pilsnibure A. N. (7.b); Kukurīte T. D. (7.c); Strauja E. (8.a); Melbārdis K. T. (8.b); Būce K. (8.c); Kundziņš R.(8.d); Pakulis K. (9.a); Mālkalne A. (9.b); Hļebņikovs A. (9.c); Bekmane E. (9.d); Lapiņš E. (10.a); Kaupe E. (10.b); Grigore M. M. (11.a); Ķikute K. (11.b); Trijēce D. (12.a); Savicka L. (12.b) un Ozols L. (12.c).
Apsveicam balvas saņēmējus un sakām „paldies” A/S „Smiltenes Piens” un personīgi A/S „Smiltenes Piens” padomes priekšsēdētājai Gitai Mūrniecei. Priecājamies, ka vietējie uzņēmēji ir ieinteresēti atbalstīt jauniešus un motivēt viņus karjeras izvēlei.
Nākamajā gadā viens no lielākajiem projektiem – valstī plānots uzsākt jaunā kompetenču pieejā balstītā mācību satura aprobāciju. Mācību satura aprobācijas galvenais mērķis ir sekmēt kopīgu mācību darba plānošanu katras izglītības iestādes līmenī, izstrādāt un izmēģināt mācību darba organizācijas modeļu paraugus, noskaidrot faktorus, kas sekmē vai kavē kompetenču pieejas īstenošanu skolas līmenī, lai šo pieredzi varētu pārņemt citās skolās. Valsts izglītības satura centrs aicināja izglītības iestādes un vispārizglītojošās skolas pieteikties projekta īstenošanai. VISC ir informējis, ka atsaucība bijusi liela – pieteikušās vairāk nekā 220 izglītības iestādes un vispārizglītojošās skolas, bet satura aprobācijai plānots virzīt ne mazāk kā 80 pirmskolas izglītības iestāžu un vispārizglītojošo skolu komandas. Arī Smiltenes vidusskolas 3 komandas ir pieteikušās dalībai šajā projektā.
Šajā mācību semestrī, kas solās būt darbīgs un jaunu iniciatīvu piepildīts, turpināsim darbu pie vienotu darba organizācijas formu pilnveides, kas ļaus darboties saliedēti dažādās skolas ēkās. 27.janvārī gaidāms viens no lielākajiem sporta pasākumiem – Aerobikas festivāls. Marta sākums iezīmēsies ar atskaites punktiem 9. un 12. klašu skolēniem, kas piederību skolai apliecinās gan pamatskolas Pogu ballē, gan Žetonu vakarā vidusskolēniem. Izskanēs Pēdējais zvans un skaisti tiks nosvinēti izlaidumi. Lai to visu pavadītu pozitīvas izjūtas, vēl cītīgi jākrāj darba augļi, jo, kā zināms, 2. mācību semestris ir olimpiāžu, konkursu un eksāmenu piesātināts posms. Lai izdodas!
Krāsim sevī iekšējo gaismu un izstarosim mirdzumu! Lai mums visiem laimīgs un panākumiem bagāts Jaunais gads! Lai izdodas īstenot ieceres un piepildīt sapņus!

Smiltenes vidusskolas direktore Ilze Vergina

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux